-samostalno korišćenje opreme i prostora PALESTRA GYM&HEALTH CLUB, bez stručnih konsultacija sa
trenerima