PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA
10.00 - 11.00 WAKE ME UP10.00 - 11.00WAKE ME UP10.00 - 11.00WAKE ME UP10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 TOTAL BODY11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 MIX-PILATES12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 GLUTE MAX18.00 - 19.00GLUTE MAX18.00 - 19.00GLUTE MAX18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 TOTAL BODY19.00 - 20.00TOTAL BODY19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00MIX-PILATES20.00 - 21.00MIX-PILATES20.00 - 21.00PILATES20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 ZUMBA FITNESS21.00 - 22.00ZUMBA FITNESS21.00 - 22.00ZUMBA FITNESS21.00 - 22.00
Klikite na naziv treninga za više informacija

Ponedeljak

Utorak

Sreda

Četvrtak

Petak

Subota

PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA
Klikite na naziv treninga za više informacija
PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA
21.00 - 22.00 ZUMBA FITNESS21.00 - 22.00ZUMBA FITNESS21.00 - 22.00ZUMBA FITNESS21.00 - 22.00
Klikite na naziv treninga za više informacija

Ponedeljak

Sreda

Petak

PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA
Klikite na naziv treninga za više informacija
PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA
Klikite na naziv treninga za više informacija
PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00PILATES20.00 - 21.00
Klikite na naziv treninga za više informacija

Ponedeljak

Petak

PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA
10.00 - 11.00 WAKE ME UP10.00 - 11.00WAKE ME UP10.00 - 11.00WAKE ME UP10.00 - 11.00
Klikite na naziv treninga za više informacija

Ponedeljak

Sreda

Petak

PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA
11.00 - 12.00 TOTAL BODY11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 TOTAL BODY19.00 - 20.00TOTAL BODY19.00 - 20.00
Klikite na naziv treninga za više informacija

Utorak

Četvrtak

Subota

PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA
18.00 - 19.00 GLUTE MAX18.00 - 19.00GLUTE MAX18.00 - 19.00GLUTE MAX18.00 - 19.00
Klikite na naziv treninga za više informacija

Ponedeljak

Sreda

Petak

PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA
Klikite na naziv treninga za više informacija
PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA
12.00 - 13.00 MIX-PILATES12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 MIX-PILATES20.00 - 21.00MIX-PILATES20.00 - 21.00
Klikite na naziv treninga za više informacija

Utorak

Četvrtak

Subota

PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA
Klikite na naziv treninga za više informacija