Stalni napredak u trenažnim procesima, nameće nam potrebu za specifičnom pripremom
sportista. Naime, u zavisnosti od potrebe sporta, ali i mogućnosti i sposobnosti sportiste,
program specifične pripreme za cilj ima poboljšanje motoričkih sposobnosti, ali i funksionalnog
poboljšanja primarne i sekundarne muskulature aktivirane u odredjenim pokretima. Kao što
izreka kaže: „Lanac je jak, koliko je jaka najslabija karika u njemu“. Podstaknuti ovime stalno
smo u traganju i otkrivanju „najslabije karike“ i njenim jačanjem, čime direktno utičemo na
poboljšanje sveukupnog stanja i sposobnosti sportiste.
Konsultacije
Dodatne informacije i odgovore na sve vaše nedoumice možete dobiti slanjem pitanja na naš
email: dveljkovic74@gmail.com