• 14мај
    0 Komentara
    FORSIRANA PONAVLJANJA

    FORSIRANA PONAVLJANJA

    Nakon što u seriji dođete do mišićnog otkaza, primetite tehniku forsiranih ponavljanja (gde koristite malu pomoć partnera da bi podigli opterećenje) da uradite još dva ili tri ponavljanja. Važno je naglasiti da, ukoliko se želi najbolji mogući efekat od ove intenzifikacione tehnike, onda pomoć partnera treba zaista da bude mala, odnosno najmanja moguća tek toliko koliko je potrebno da teg nastavi polako da ide naviše uz krajnji napor mišića koji su primarni pokretači u toj vežbi.

Ostavite komentar

Otkaži slanje