Program korektivne gimnastike za cilj ima da zaustavi napredovanje stečenog deformiteta, kao i
da olakša i smanji bolna stanja koja je prouzrokovao. Bez obzira na pol i godine, uz praćenje
medicinskih saveta lekara, korektivna gimanastika utiče na eliminisanje bolnih stanja, jačanjem
muskulature i poboljšanjem telesne pokretljivosti. Jačanjem ciljane muskulature utiče na
podizanje telesnog statusa na što viši nivo čime direktno utiču na bolju mobilnost zglobova i
pokretljivost celog tela.
Šta mogu da očekujem od Programa korektivne gimnastike?
Često smo svedoci bolnih stanja i deformiteta kod klijenata oba pola i različitih uzrasnih
kategorija. Loše životne navike, loše držanje, slaba muskulatura, ali i nasledni faktori najčešći su
uzroci nastalih deformiteta. Korektivna gimnastika nam omogućava da klijentima olakšamo
život i da ih naučimo kako da ponovo uživaju u njemu, a ne da se truju lekovima i nastave sa
pogoršanjem opšteg stanja tela. Progresija ovih problema može se usporiti ili potpuno zaustaviti,
a osoba se osloboditi bola samo ako se na vreme reaguje. Bol je alarm kojim nas organizam
alarmira da nešto nije u redu. Zato mi treningom korektivne gimnastike nakon utvrdjivanja
uzroka bola ili deformiteta, stavljamo fokus na deo tela kom je potreban adekvatan tretman.
Kako će izgledati Program korektivne gimnastike?
Korektivni programi u fokus treninga stavljaju ispravljanje određenog def
ormiteta, u cilju zaustavljanja problema ili sprečavanja njegove progresije. Vežbe su planirane i
programirane u cilju ispravljanja određenog deformiteta, u kombinaciji sa kardio treningom i
treningom snage koji jačaju čitavo telo.

Konsultacije
Dodatne informacije i odgovore na sve vaše nedoumice možete dobiti slanjem pitanja na naš
email: dveljkovic74@gmail.com